Anh hùng Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội cắm cờ lên lô cốt Him Lam

Back to top button